ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΟΛΗ ΓΗΣ ΡΟΖΕ 0,75 LT

€16,50

Παράγεται από Cabernet Sauvignon σε ορεινούς αμπελώνες της Αχαΐας, με το υψόμετρο να διατηρεί την οξύτητα σε υψηλά επίπεδα.
Παράγεται από Cabernet Sauvignon σε ορεινούς αμπελώνες της Αχαΐας, με το υψόμετρο να διατηρεί την οξύτητα σε υψηλά επίπεδα.